Adatkezelési tájékoztató

az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 13. cikke szerint

Az adatkezelő kiléte és elérhetősége:

SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.

Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.

HU-1119

 

Adatkezelés célja és jogalapja:

Az alábbi kategóriákba tartozó, személyéhez köthető adatokat kezeljük:

- Céges adatok

- Elérhetőségi / kapcsolattartási adatok

- Szerződés adatai

- Pénzügyi elszámolás adatai  

- Rendelési adatok

 

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok az Ön cége és a SALESIANER MIETTEX között fennálló szerződés teljesítéséhez, illetve az ehhez kapcsolódó (a szerződést előkészítő) intézkedések megtételéhez szükségesek. Ezen adatok hiányában a két fél közötti tervezett szerződés nem jöhet létre.  

 

Az adathasználat célja a két fél közötti üzleti kapcsolaton belül, a szerződéses tevékenység megvalósítása céljából és annak során, kizárólag automatikus támogatással előállított és archivált szöveges dokumentumok (mint pl. levelezés) adatainak kezelése és továbbítása.

Adatok címzettjei:

A személyes vonatkozású adatok indokolt esetben az alábbi címzetteknek kerülnek továbbításra:

 

- bankok a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása érdekében

 

- jogi képviselő(k)

 

- érintett bíróság(ok)

 

- közigazgatási / szakigazgatási hivatalok, különösen a pénzügyi ellenőrző szervezetek (pl. NAV)

 

- adósságkezelés szükségessége esetén adósságkezelő vállalkozás

 

- szerződéses külső partnerek, akik a fennálló szerződés teljesítésében (pl. szállítás) részt vesznek

 

- biztosítótársaságok – egy, a szállításra vagy a szerződésteljesítésre vonatkozó biztosítási szerződés megkötése, avagy biztosítási káresemény kezelése alkalmával

 

- Központi Statisztikai Hivatal a jogszabályban előírt hivatalos statisztikák elkészítéséhez

 

- Ügyfél képviselője (a termékeink/textíliáink kiszállítása alkalmával)

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adattárolás időtartama a felek közt fennálló üzleti kapcsolat megszüntetéséig, illetve az Ügyfél felé nyújtandó teljesítési, elévülési és garanciaidőszak, valamint a törvényileg előírt megőrzési időtartam lejártáig tart. Ezeken kívül adattárolás és -kezelés történhet mindennemű jogvita esetén a vitás eset lezárultáig, amennyiben a tárolt adatok bizonyítékként szolgálnak.

 

A SALESIANER MIETTEX az Ön adatait a fentiekben részletezett időtartam lejártával az előírt és elvárható módon törli.

Adatkhoz való hozzáférés, tiltakozás az adatkezelés ellen :

Ön minden esetben jogosult indokolás nélkül, költségmentesen információt kérni a SALESIANER MIETTEX által tárolt és kezelt adatairól. 

 

Ön bármikor kérheti a cégünk által kezelt adatainak zárolását, helyesbítését, vagy törlését.

 

Ugyanígy bármikor, indokolás nélkül jogában áll megtagadni az adatszolgáltatást, vagy visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását. Kivételt képeznek ezalól azon adatok, amelyek az Ön cége és a SALESIANER MIETTEX között fennálló szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.

 

További, adatvédelemmel és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések esetén mindig örömmel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 

SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.

Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.

HU-1119

marketing@salesianer.hu

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Amennyiben úgy gondolja, hogy adatainak feldolgozása nem az adatvédelmi előírásoknak megfelelően történt, vagy sértve érzi adatvédelemmel kapcsolatos jogait, ügyével kérjük, forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  

© SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.